หลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ แบบเร่งรัด 12 วัน

Program outline:

ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย 3 ช.ม.
หลักการประกอบอาหารไทย 3 ช.ม.
สุขาภิบาลอาหาร 3 ช.ม.
ศิลปะการจัดตกแต่งและนำเสนออาหาร 3 ช.ม.
อาหารประเภทแกงและต้ม 16 ช.ม.
อาหารประเภทยำ ลาบ พล่า 8 ช.ม.
อาหารเรียกน้ำย่อยและอาหารว่างไทย 8 ช.ม.
อาหารไทยประเภทผัดและทอด 8 ช.ม.
น้ำพริกเครื่องจิ้ม เครื่องเคียงและของแนม 8 ช.ม.
อาหารจานเดียว-ประเภทข้าว 8 ช.ม.
อาหารจานเดียว-ประเภทเส้น 8 ช.ม.
ขนมไทย 16 ช.ม.
สอบ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 4 ช.ม.

ช่วงเวลาเรียน : วันเสาร์
ระยะเวลา : 13 วัน (รวมวันสอบ) - ภาคทฤษฎี และปฎิบัติ
ค่าลงทะเบียน (สำหรับกลุ่ม 5 คนขึ้นไป) : 65,000 บาท รวมเสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน 1 ชุด

 

 

No. of participants : 15 persons per class

Accredited by:
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
Term Start:
เริ่ม 14 กันยายน 2562 (เรียนเฉพาะวันเสาร์)
Duration:
-
Study Hour:
6-8 ชั่วโมง
Course Fee:
65,000 บาท
รวมเสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน 1 ชุด
Kitchen equipment:
-

Remark: -